Tiệc Gây Quỹ và Lễ Phát Thưởng

 

Kính mời quý vị tham dự và ủng hộ Tiệc Gây Quỹ

Thời Gian:  6 giờ chiều

Ngày: Thứ Sáu, ngày 26 tháng 5, 2017

Asian Pearl Restaurant
6821 Stockton Boulevard #165
Sacramento, CA 95823

Vé ủng hộ $30, vé VIP $50, có đặt bán tại Báo Làng.


Lễ Phát Thưởng
Thời Gian: 9 giờ sáng
Ngày: Thứ Bảy, ngày 5 tháng 8, 2017
Cosumnes River College
8401 Center Parkway
Sacramento, CA 95823