Xin thân ái chào quý vị!Từ Ái Liên Kết để Phục Vụ là một tổ chức tự nguyện nhằm biểu lộ tình thương nhân ái qua những công tác xã hội. Tổ chức này có chủ đích sau đây:

- Động viên tuổi trẻ Việt nam thăng tiến trên con đường học vấn và phục vụ cộng đồng.

- Bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ và tập quán của người Việt nam.

- Giúp đỡ những người thiếu may mắn.

Tổ chức đặt trọng tâm hợp tác với các đoàn thể khác và các thiện nguyện viên trong sinh hoạt của cộng đồng để giúp đỡ người Việt nam/người Mỹ gốc Việt trên các lãnh vực giáo dục, văn hóa và công tác xã hội.

Giấy phép thành lập của Từ Ái là 37-1662123 đựơc tiểu bang California cơ quan Secretary of State cấp phát trên căn bản một tổ chức vô vị lợi ngày 20 tháng 10 năm 2011. Tổ chức đã nộp đơn xin được miễn thuế với cơ quan Franchise Tax Board của tiểu bang California. Song song, tổ chức cũng đang xin để được chính thức công nhận là một hội đoàn vô vụ lợi 501(c) 3 qua sở thuế Internal Revenue Services của Liên Bang.

Từ Ái được thành lập do những thành viên của Ủy Ban Phát Thưởng cho Học Sinh Xuất Sắc. Những thành viên này gồm có phụ huynh, nhân sĩ, giáo sư, sinh viên và một số đồng hương trong cộng đồng. Ủy Ban Phát Thưởng đã được thành hình từ năm 1988 nhưng điều động bởi các hội đoàn khác nhau trong thời gian qua. Đây là một tổ chức nhằm khuyến học dành cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có số điểm trung bình toàn niên học là 3.5 GPA trở lên.

Nhận thấy hỗ trợ cho việc phát thưởng ngày một tiến triển và học sinh xuất sắc ngày một đông hơn, tổ chứcTừ Ái thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu để bảo tồn công việc tốt đẹp này và phát huy thêm về các lãnh vực giáo dục, văn hóa và công tác xã hội.

Tổ chức Từ Ái nhắm đến mục đích là động viên tuổi trẻ người Mỹ gốc Việt trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai qua các môi trường giáo dục, công tác xã hội và công quyền bằng cách nối kết với các cơ sở tại địa phương.